Claustro

CLAUSTRO DE PROFESORES 2020-2021  
   
DEPARTAMENTO PROFESORA/OR
   
590001 - Filosofía Lado Eiriz, María Pilar (XD)
  Rodríguez Vázquez, Sol
   
590003 - Latín Saco Rivera, María José
   
590004 - Lingua castelá e literatura Rosato Carballido, Luca Vicente (XD)
  Ojea Fernández, María Elena
  Cid Vila, Katia
  Rodríguez Fernandéz, Mª Caridad
   
590005 - Xeografía e historia Pérez Seara, Carlos (XD)
  Rodríguez Fernández, Delfina
  Riveiro Rivera, David
   
590006 - Matemáticas Otero Espinar, Ana María (XD)
  Montes Gómez, Pilar
  Vázquez Pérez, Ángela
  Vázquez Expósito, Iria
  Díaz Calviño, Montserrat
   
590007 - Física e química López Pereira, María Jesús (XD)
  Vilas Soto, Laura
  González Varela, Lucía
   
590008 - Bioloxía e xeoloxía García Pereira, Francisca
  Pérez Salgado, Teresa (XD)
  González Conde, Rosa María
   
590009 - Debuxo López Gesto, David
   
590010 - Francés Seoane Vieira, Marisol
   
590011 - Inglés Vázquez Mazaira, María Belén (XD)
  Gómez Casas, Maria Silvia
  Cedeira Rivas, María Isabel
  Blanco Mantiñan, Leticia
   
590016 - Música Rodríguez Castellanos, José Ramón
   
590017 - Educación física Tudela de la Fuente, Ignacio (XD)
  Feijóo López, Iván
   
590018 - Orientación educativa Sepúlveda Gradín, Juan Vicente
   
597060 - Educación especial: Pedagoxía Terapéutica Rodríguez Solar, Lourdes
  Quintas Vilar, Patricia
  González Diz, Rosa
   
590019 - Tecnoloxía Pérez Formoso, Julio (XD)
  Expósito Pacín, Mario
   
590053 - Lingua e literatura galega Méndez Álvarez, María Jesús (XD)
  Pérez Pereiras, Xulio Xosé
  Fernández Ron, Lucía
   
590061 - Economía Fírvida Plaza, Xosé Manoel
  Porral Novís, Mª Meritxell (XD)
   
702400 - Relixión católica (secundaria) Martínez Rodríguez, Manuel
  Martínez Carballido, María Begoña
   
590105 - Formación e orientación laboral Maceiras Formosel, María Isabel
  Osorio Blanco, Susana (XD)
  Fraga Surribas, María José
   
DTO. IMAXE PERSOAL  
590103 - Asesoría e procesos de imaxe persoal Casares Guzmán, María Obdulia
  del Río Balado, María Lourdes
  Carid Peña, Ana Cristina
  Rey Vila, Ana Vera
  Pereiro Deza, Paula
  Yáñez Arceo, Ana Beatriz
   
591203 - Estética Negro Taboada, Diego (XD)
  Escudero Estévez, Ana María
  Ferral Gil, Ángela
  Calvo Salgueiro, María Teresa
  Pérez Álvarez, María Luisa
  Pérez Loureiro, Eva María
   
591218 - Peiteado Alvela Silva, María del Mar
  Murias Fernández, Rosa Ana
  de la Fuente Costado, María Isabel
   
DTO. FABRICACIÓN MECÁNICA  
590112 - Organización e proxectos de fabricación mecánica Diz Afonso, Juan Carlos
  Pascual Fidalgo, Guillermo (XD)
  Fernández Jardón, Benito
   
591211 - Mecanizado e mantemento de máquinas Ramos Martínez, María Victoria
  Rodríguez Rego, Beatriz
  Lemos Fernández, Daniel
  Fernández González, José Manuel
  López Piecho, Fernando
   
DTO. ELECTRICIDADE  
590125 - Sistemas electrotécnicos e automáticos Silva Feijoo, César
  Rodríguez Rodríguez, José Manuel
  González Nieto, Ana
  González Domínguez, José Manuel
  Galán Álvarez, Jesús Manuel
   
591206 - Instalacións electrotécnicas Fernández Bello, Benjamín
  Selas Iglesias, Ramón (XD)
  Rubín Vázquez de Parga, María de las Nieves
  Alonso Teijeiro, Josefa
  Caramés Palomanes, Félix