COORDINACIÓNS

COORDINACIÓNS 2020-2021  
   
DEPARTAMENTO PROFESORA/OR
   
Actividades Extraescolares e complementarias González Nieto, Ana
   
Biblioteca Pérez Seara, Carlos
   
Dinamización Lingua Galega Pérez Pereiras, Xulio Xosé
   
Sección Bilingüe Vázquez Mazaira, María Belén
   
Edixgal-TICS Pérez Formoso, Julio
   
Web-Aula Virtual-RR.SS Rodríguez Castellanos, José Ramón
  Pérez Formoso, Julio
   
Formación en centros de traballo (FCT) Rodríguez Rodríguez, José Manuel
   
Programas Europeos Maceiras Formosel, María Isabel
  Osorio Blanco, Susana
   
   
Bolsa de Emprego Osorio Blanco, Susana
  Maceiras Formosel, María Isabel
   
Cursos AFD Lemos Fernández, Daniel
   
Prácticum Master profesorado secundaria Lado Eiriz, María Pilar