PROBAS LIBRES

 Admisión para probas libres para a obtención de títulos de ciclos formativos de formación profesional (LOE).

O prazo de presentación de solicitudes é desde o 19 ao 30 de abril (ás 13:00h).

A xornada de acollemento celebrarase o xoves 3 de xuño ás 8:30h no salón de actos do IES 12 de Outubro.

 

DOCUMENTACIÓN

Información das probas

Instrucións solicitude web

Solicitude de matrícula en prazas adxudicadas

Solicitude de matrícula en prazas liberadas

Anexo I (Solicitude)

Anexo II (Certificación de actividades)

 

CALENDARIO

Probas ciclos de Electricidade

Probas ciclos de Fabricación Mecánica

Probas ciclos de Imaxe Persoal

 

PROGRAMACIÓNS

CM INSTALACIÓNS ELÉCTRICAS E AUTOMÁTICA

CS SISTEMAS ELECTROTÉCNICOS E AUTOMATIZADOS

CM MECANIZADO

CS PROGRAMACIÓN DA PRODUCIÓN EN FABRICACIÓN MECÁNICA

CM ESTÉTICA E BELEZA

CM PEITEADO E COSMÉTICA CAPILAR

CS ESTÉTICA INTEGRAL E BENESTAR