NOVA REGULACIÓN SAÍDAS DE ALUMNADO NOS RECREOS

 NOVA REGULACIÓN SAÍDAS DE ALUMNADO NOS RECREOS

Co fin de adaptar as saídas durante o recreo, do alumnado de Bacharelato e de Ciclos Formativos, á nova normativa publicada pola Consellería de Educación, Univ. e FP,  é necesario cumplimentar o "Modelo de Autorización de saída do recinto escolar no recreo" e o "Modelo de Compromiso educativo para a convivencia" dos enlaces de a continuación.
Pódese obter toda a información sobre o procedemento no enlace de "Información permiso saídas recreo"