PROCEDEMENTO PARA A ADMISIÓN ESO-BACH CURSO 2023-2024

PROCEDEMENTO PARA A ADMISIÓN DO ALUMNADO PARA O CURSO 2023-2024

Segundo a ORDE do 21 de outubro de 2022 pola que se desenvolve o Decreto 13/2022, do 3 de febreiro, e se regula o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato (ligazón á orde):
O alumnado que pretenda continuar estudos nun centro de adscrición (alumnado do CEIP A Ponte que pretenda facer a ESO no IES 12 de Outubro), para os efectos de reserva de praza neste, deberá presentar no centro de orixe (CEIP A Ponte) ou a través da aplicación “admisionalumnado” (https://www.edu.xunta.es/admisionalumnado) o formulario normalizado (ED550A) que se publica como anexo I da orde. O prazo de presentación estará comprendido entre os días 16 de xaneiro e o 6 de febreiro.

 

RESUMO DOS PRAZOS E DO PROCESO DE ADMISIÓN

1. Reserva de praza no centro de orixe: do 16 de xaneiro ao 6 de febreiro.
2. Data do sorteo público para efectos de desempate: última semana de febreiro e, en todo caso, antes do 1 de marzo.
3. Publicación de postos escolares vacantes: antes do 1 de marzo.
4. Presentación da solicitude de admisión: 1-20 de marzo.(Alumnado de centros NON adscritos)
5. Presentación da documentación acreditativa dos criterios de baremo: 10 días hábiles contados a partir dos 2 días seguintes ao remate do prazo para presentar as solicitudes de admisión.
6. Publicación das listaxes provisionais de persoas admitidas e non admitidas: antes do 25 de abril.
7. Publicación das listaxes definitivas de persoas admitidas e non admitidas: antes do 15 de maio.
8. Formalización da matrícula en educación infantil e primaria: 20-30 de xuño.
9. Formalización da matrícula en ESO e bacharelato: 25 de xuño-10 de xullo.