ADMISIÓN E MATRÍCULA CICLOS FORMATIVOS CURSO 2022-2023

Calendario e instrucións  para PRIMEIROS CURSOS (1º)

   Información xeral do poceso: acceso

  • Calendario do proceso admisión Ciclos Formativos no Réxime ORDINARIOPrazos
  • Calendario do proceso admisión Ciclos Formativos no Réxime de FP DUALPrazos
  • Calendario do proceso admisión Ciclos Formativos  de GRAO BÁSICOPrazos

 

  

As persoas que lle sexa adxudicada unha praza DEBERÁN MATRICULARSE nos períodos indicados traendo:

  • 1 Fotografía tamaño carnet (antiguedade máxima 6 meses)
  • 1,12€ de seguro escolar (só menores de 28 anos)

Rematado o prazo de matrícula PERDERASE O DEREITO Á PRAZA salvo que seguisen existindo prazas vacantes.