ABALAR MOBIL

abalarMóbil é unha aplicación que permite ás familias consultar a información dos seus fillos a través do teléfono móbil dende calquera lugar, de forma cómoda e rápida.

Por exemplo, ao ter instalada a aplicación, as familias recibirán as faltas de asistencia dos seus fillos e fillas cada día ou verán as notas de avaliación o día que se fan públicas.

 

A aplicación pódese descargar gratuitamente en Google play ou APP Store (o número de móbil ten que estar dado de alta no Xade)

Máis información: clicar 

Tamén se pode acceder a toda información desde un computador ou dispositivo con acceso a internet (móbil, tablet) na páxina web espazo abalar (acceder)