DOCUMENTOS

          Documentos de interese:

Xustificante de faltas de asistencia do alumnado (pdf editable)   Documento
   
RECLAMACIÓN NOTAS  
 ORDE do 2 de marzo de 2021  Documento
 Circular 1/2022 da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional  Documento
 Reclamación ante o Centro  Documento
 Reclamación ante a Xefatura Territorial  Documento