PROGRAMACIÓNS

 

    

CM INSTALACIÓNS ELÉCTRICAS E AUTOMÁTICAS

 

Documento

   
   

CS SISTEMAS ELECTROTÉCNICOS E AUTOMATIZADOS

 

Documento

   
       

 

   
 

CM MECANIZADO

 

 

   
   

CS PROGRAMACIÓN DA PRODUCIÓN EN FABRICACIÓN MECÁNICA

 

Documento

   
             
    CM MANTEMENTO ELECTROMECÁNICO (FP DUAL)   

 

   
             
 

FPB - PEITEADO E ESTÉTICA

 

 

   
   

CM ESTÉTICA E BELEZA

 

Documento

   
    CM PEITEADO E COSMÉTICA CAPILAR  

 

   
    CS ESTÉTICA INTEGRAL E BENESTAR  

Documento

   

                 NOTA: "Programacións en un arquivo único para cada Ciclo Formativo, ordeadas por orden numérico de códigos asignados a cada módulo profesional. Pódese consultar o código nas táboas existentes na "OFERTA FORMATIVA" desta Web". Acceso

 

 As programacións da ESO do curso 2022-2023 están a ser modificadas debido ao cambio normativo imposto pola 

                       ORDE do 27 de decembro de 2022 de modificación da Orde de 20 de maio de 2022 pola que se aproba o calendario escolar para o curso 2022/23 nos centros docentes sostidos con fondos públicos na Comunidade Autónoma de Galicia

 

 

Departamento Cursos impares Cursos pares