PROGRAMACIÓNS

 

    

CM INSTALACIÓNS ELÉCTRICAS E AUTOMÁTICAS

 

Documento

   
   

CS SISTEMAS ELECTROTÉCNICOS E AUTOMATIZADOS

 

Documento

   
       

 

   
 

CM MECANIZADO

 

Documento

   
   

CS PROGRAMACIÓN DA PRODUCIÓN EN FABRICACIÓN MECÁNICA

 

Documento

   
       

 

   
 

FPB - PEITEADO E ESTÉTICA

 

Documento 

   
   

CM ESTÉTICA E BELEZA

 

Documento

   
    CM PEITEADO E COSMÉTICA CAPILAR  

Documento

   
    CS ESTÉTICA INTEGRAL E BENESTAR  

Documento

   

                                     NOTA: "Programacións en un arquivo único para cada Ciclo Formativo, ordeadas por orden numérico de códigos asignados

                              a cada módulo profesional. Pódese consultar o código nas táboas existentes na "OFERTA FORMATIVA" desta Web". Acceso

 

Addendas as programacións do curso 2021-2022 motivadas polo cambio de normativa:

"Orde do 25 de xaneiro de 2022, pola que se actualiza a normativa de avaliación nas ensinanzas de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato no sistema educativo de Galicia" Documentos.