ECONOMIA

   ECONOMÍA

O Departamento de ECONOMÍA está constituído no curso 2021-2022 polo seguinte profesorado:

Cristina Elena Bobillo Vázquez-Monxardín. Xefa de departamento.

Xosé Manoel Fírvida Plaza.

 

As materias asignadas ao Departamento de Economía impartidas son:

Economía, 4º curso da ESO.

Economía, 1º curso de Bacharelato.

Economía da empresa, 2º curso de Bacharelato.

Fundamentos de Administración e Xestión, 2º curso de Bacharelato.

 

ACTIVIDADE

Vídeo "De Vuelta al pasado" para o Concurso de vídeos de educación financieira do Colexio de Economistas. Ver