FOL

     Programacións das materias do departamento:   

As programacións dos módulos do departamento figuran incluídas no documento coa programación completa de cada ciclo: acceder

As programacións na modalidade de acceso libre: acceder 

       

    Materias do departamento: 

Formación e orientación laboral (1º CM Estética e beleza)

Formación e orientación laboral (1º CS Estética integral e benestar)

Formación e orientación laboral (1º CM Instalacións eléctricas e automáticas)

Formación e orientación laboral (1º CM Mecanizado).

Formación e orientación laboral (1º CM Peiteado e cosmética capilar).

Formación e orientación laboral (1º CS Programación da producción en fabricación mecánica).

Formación e orientación laboral (1º CS Sistemas electrotécnicos e automatizados).

Empresa e iniciativa emprendedora (2º CM Estética e beleza)

Empresa e iniciativa emprendedora (2º CS Estética integral e benestar)

Empresa e iniciativa emprendedora (2º CM Instalacións eléctricas e automáticas)

Empresa e iniciativa emprendedora (2º CM Mecanizado).

Empresa e iniciativa emprendedora (2º CM Peiteado e cosmética capilar).

Empresa e iniciativa emprendedora (2º CS Programación da producción en fabricación mecánica).

Empresa e iniciativa emprendedora (2º CS Sistemas electrotécnicos e automatizados).

  

   Ligazóns de interese: 

Instituto de Seguridade e Saúde Laboral de Galicia (ISSGA)

Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST)

Cuestiones laborales

Seguridad Social

SEPE Servicio Público de Empleo Estatal

Europass

CIG

CCOO

UGT

BOE: Boletín oficial del Estado

DOG

Boletín oficial de la provincia (Ourense)

Agencia Tributaria

IGAPE

Emprendedores

Emprendedores-Plan de negocio

Empresa e iniciativa emprendedora

Franquicias

Pymes

Instituto de Crédito Oficial (ICO)

FP (MEC)

FP (Xunta de Galicia)