TECNOLOXÍA

  Materias do departamento de Tecnoloxía:

Materias LOMCE nos cursos pares e LOMLOE nos impares:

Tecnoloxía e dixitalización (1º ESO)  (Obrigatoria para todo o alumnado, opcionalmente en inglés)

Tecnoloxía (2º ESO)  (Obrigatoria para todo o alumnado)

Cultura dixital (3º ESO)

Tecnoloxía (4º ESO)

TICs (4º ESO)

TICs en inglés (4º ESO)

Tecnoloxías da información e a comunicación I (1º BACH)

Tecnoloxías da información e a comunicación II (2º BACH)

Tecnoloxía e enxeñería I (1º BACH)

Tecnoloxía e enxeñería II (2º BACH)

 
  LIGAZÓNS

     Ligazóns a páxinas web interesantes para os alumnos de tecnoloxía:

GIMP Programa de edición de fotografía gratuito Acceder

SketchUp Programa de deseño en 3D gratuito Acceder

Picaxe- aprendendo robótica Acceder

Programando por bloques Scratch Acceder

Programando por bloques Microbit Acceder

Simulación de circuitos eléctricos e electrónicos (dcaclab) Acceder

Portas lóxicas (logic.ly) Acceder

Páxinas de tecnoloxía 1 Acceder 2 Acceder 

LibreCAD Acceder