MATRÍCULA ESO-BACH CURSO 2022-2023

PROCEDEMENTO:

  • NON ACUDA ao centro educativo a recoller os impresos de matrícula.
  • DESCARGUE os documentos do curso no que vai matricular ao seu fillo/a 

  

 

  • CUBRA OS FORMULARIOS preferentemente nun ordenador e imprima os documentos debidamente cubertos.

Se prefire, pode imprimir os documentos e cubrilos con letra de imprenta.

 

CALENDARIO

1º ESO   23 de xuño     (09:00 h-14:00 h)
  e 27 de xuño (10:30 h-14:00 h)
2º ESO       5 e 6 de xullo  (09:00 h-14:00 h)
3º ESO    30 de xuño  (09:00 h-14:00 h)
  e 1 de xullo (09:00 h-14:00 h)
4º ESO    4 e 5 de xullo   (09:00 h-14:00 h)
1º BACH 28 e 29 de xuño (09:00 h-14:00 h)
2º BACH       28 e 29 de xuño    (09:00 h-14:00 h)