MATRÍCULA SEGUNDOS CURSOS CICLOS FORMATIVOS 2022-2023

Por razóns organizativas as datas para a realización da matrícula do alumnado de  segundos (2º) cursos de Ciclos Formativos  para o vindeiro curso 22-23 serán:

OPCIÓN-1: O día 27 xuño xunto coa entrega de notas entregarase o impreso a cubrir ou traerase xa cuberto previa descarga dos enlaces dispoñibles abaixo. Entregarase na fiestra de Administración toda a documentación indicada.

OPCIÓN-2: do 11 ao 15 xullo en horario de 9:00h-14:00h

Recoméndase acudir a primeiras horas. Por razóns organizativas NON se atenderán matrículas en datas distintas aos periodos indicados

Débese traer cuberto :