MATRÍCULA SEGUNDOS CURSOS CICLOS FORMATIVOS 2024-2025

Por razóns organizativas as datas para a realización da matrícula do alumnado de segundos (2º) cursos de Ciclos Formativos  para o vindeiro curso 24-25 serán:

OPCIÓN-1: O día 25 xuño xunto coa entrega de notas entregarase o impreso a cubrir( ou traerase xa cuberto) previa descarga dos enlaces dispoñibles abaixo. Entregarase na fiestra de Administración toda a documentación indicada.

OPCIÓN-2: do 09 ao 12 xullo en horario de 9:00h-14:00h

Recoméndase acudir a primeiras horas. Por razóns organizativas NON se atenderán matrículas en datas distintas aos periodos indicados

Débese traer cuberto :

Rematado o prazo de matrícula PERDERASE O DEREITO Á PRAZA salvo que seguisen existindo prazas vacantes.