MÚSICA

O Departamento de MÚSICAestá constituído polos seguintes profesores:

 

Don José Ramón Rodríguez Castellanos (Xefe de Departamento).

Don David Riveiro Rivera

 

 

O Departamento de Música ten asignada durante o curso 2020/2021 a docencia das seguintes materias:

 

- Música 2º ESO

- Música 3º ESO

- Música 4º ESO

- Linguaxe e práctica musical 1º BACHARELATO

- Historia da Música e da Danza 2º BACHARELATO