Documentos

Proxecto Educativo de Centro 

   documento

     Addenda ao PEC (Marzo 2022)

documento

Nomas de Organización, Funcionamento e Convivencia do Centro (NOFC 2022-2023) 

   documento

Programación Xeral Anual (PXA) (Curso 2022-2023)

 

     Capítulo I

documento

     Capítulo III

documento

Programa anual de actividades complementarias y extraescolares (Curso 2022-2023)

 documento

Plan de Igualdade

   documento

Plan de Convivencia

   documento

Proxecto Lingüístico (2018-2022)

documento

Addenda Lingüística (Curso 2022-2023)

documento

Plan Dixital

documento