Claustro

CLAUSTRO DE PROFESORES 2021-2022  
   
DEPARTAMENTO PROFESORA/OR
   
590001 - Filosofía Lado Eiriz, María Pilar (XD)
   
590003 - Latín Saco Rivera, María José (XD)
   
590004 - Lingua castelá e literatura Rosato Carballido, Luca Vicente (XD)
  Ojea Fernández, María Elena
   
590005 - Xeografía e historia Pérez Seara, Carlos (XD)
  Rodríguez Fernández, Delfina
   
590006 - Matemáticas Otero Espinar, Ana María (XD)
  Montes Gómez, Pilar
  Vázquez Pérez, Ángela
   
590007 - Física e química López Pereira, María Jesús (XD)
   
590008 - Bioloxía e xeoloxía García Pereira, Francisca (XD)
  Pérez Salgado, Teresa
  González Conde, Rosa María
   
590009 - Debuxo López Gesto, David (XD)
   
590010 - Francés Seoane Vieira, Marisol (XD)
   
590011 - Inglés Vázquez Mazaira, María Belén (XD)
  Rios Sancho, Elena
   
590016 - Música Rodríguez Castellanos, José Ramón (XD)
   
590017 - Educación física Tudela de la Fuente, Ignacio (XD)
   
590018 - Orientación educativa Sepúlveda Gradín, Juan Vicente (XD)
   
597060 - Educación especial: Pedagoxía Terapéutica Martínez López, María
  Rodríguez Solar, Lourdes
   
590019 - Tecnoloxía Pérez Formoso, Julio (XD)
  Vázquez Alonso, Julio Pablo
   
590053 - Lingua e literatura galega Méndez Álvarez, María Jesús (XD)
  Fernández Barbosa, Beatríz
  Gómez Piñeiro, María
   
590061 - Economía Fírvida Plaza, Xosé Manoel
  Bobillo Vazquez-Monjardín,Cristina E.(XD)
   
702400 - Relixión católica (secundaria) Martínez Rodríguez, Manuel (XD)
  Martínez Carballido, María Begoña
   
590105 - Formación e orientación laboral Maceiras Formosel, María Isabel
  Osorio Blanco, Susana (XD)
  Fraga Surribas, María José
   
DTO. IMAXE PERSOAL  
590103 - Asesoría e procesos de imaxe persoal Casares Guzmán, María Obdulia
  del Río Balado, María Lourdes
  Carid Peña, Ana Cristina
  Rey Vila, Ana Vera
  Abel Souto, Ana María
   
591203 - Estética Negro Taboada, Diego (XD)
  Escudero Estévez, Ana María
  Ferral Gil, Ángela
  Álvarez Núñez, Eva María
  Fernández Castro, Melania
  Lage Asenjo, Ana
  Pereiro Deza, Paula
   
591218 - Peiteado Alvela Silva, María del Mar
  Murias Fernández, Rosa Ana
  García Vázquez, María Trinidad
   
DTO. FABRICACIÓN MECÁNICA  
590112 - Organización e proxectos de fabricación mecánica Diz Afonso, Juan Carlos
  Pascual Fidalgo, Guillermo
  Fernández Jardón, Benito
   
591211 - Mecanizado e mantemento de máquinas Ramos Martínez, María Victoria
  Rodríguez Rego, Beatriz
  Lemos Fernández, Daniel (XD)
  Fernández González, José Manuel
  López Piecho, Fernando
DTO. ELECTRICIDADE  
590125 - Sistemas electrotécnicos e automáticos Silva Feijoo, César
  Rodríguez Rodríguez, José Manuel
  González Nieto, Ana
  García Tamargo, Enrique
  González Domínguez, José Manuel
   
591206 - Instalacións electrotécnicas Selas Iglesias, Ramón (XD)
  Rubín Vázquez de Parga, María de las Nieves
  Alonso Teijeiro, Josefa
  Caramés Palomanes, Félix