COORDINACIÓNS

COORDINACIÓNS 2022-2023  
   
DEPARTAMENTO PROFESORA/OR
   
Actividades Extraescolares e complementarias González Nieto, Ana
   
Biblioteca Pérez Seara, Carlos
   
Club de lectura Ramón Villar Prol
   
Dinamización Lingua Galega Sotelo Álvarez, Angel
   
Coordinación de Benestar e Convivencia Osorio Blanco, Susana
   
Sección Bilingüe Vázquez Mazaira, María Belén
   
Edixgal-TICS Pérez Formoso, Julio
   
Aula Virtual Rguez Castellanos, J.Ramón
Web-RR.SS Pérez Formoso, Julio
   
Formación en centros de traballo (FCT) Rodríguez Rodríguez, J.Manuel
   
Programas Europeos Rubín Vázquez de Parga, Nieves
   
Bolsa de Emprego Maceiras Formosel, M. Isabel
   
Plan de Igualdade Piñeiro Mondelo,Maite
   
Cursos AFD Lemos Fernández, Daniel
   
Prácticum Master profesorado secundaria Lado Eiriz, María Pilar