Equipo directivo


Director: César Silva Feijóo
Vicedirectora: Ana González Nieto
Xefe de Estudos: Xosé Manoel Fírvida Plaza
Secretaria: Ana Cristina Carid Peña