Primeiro ESO

Materias troncais Língua Castelá
Língua galega
Xeografía e Historia
Bioloxía e Xeoloxía
Matemáticas
 Elixir 1  1ª Lingua estranxeira: Inglés
1ª Lingua estranxeira: Francés

 

Materias Específicas   Educación Física
Educación Plástica e Visual
Materia de libre configuración: 1hora de 1ª Lingua estranxeira
Elixir 1 Relixión
Valores sociais e cívicos
Elixir 1   2ª Lingua estranxeira Francés
2ª Lingua estranxeira Inglés
2ª Lingua estranxeira Portugués