ERASMUS

O programa Erasmus+ persigue desenrolar e compartir coñecementos e experiencias profesionais e sociais a alumnos matriculados en  ciclos formativos, titulados e profesores de formación profesional.

Sen dúbida este programa reporta moitas oportunidades para os participantes. Podemos salientar:

Estudantes e titulados: o Erasmus+ axuda a adquirir unha valiosa experiencia laboral mediante períodos de prácticas no estranxeiro e demostrou os seus efectos positivos nas perspectivas de emprego posteriores. Tamén representa unha oportunidade de mellorar os coñecementos de idiomas, adquirir independencia e confianza en si mesmos e introducirse en novas culturas.

Profesores: ofrécelle oportunidades de formación en cuestións tanto docentes como non docentes. A formación no estranxeiro pode consistir en observación de actividades profesionais ou cursos específicos.

 

 

           

 

Erasmus+, un programa único que trata de impulsar as perspectivas laborais e o desenrolo persoal de alumnos e profesores:  Vídeo
 

NOTA“Todos los proyectos publicados en el apartado Programas Europeos de la página web del IES 12 de Outubro están cofinanciados por el programa Erasmus+ de la Unión Europea. El contenido de estas publicaciones es responsabilidad exclusiva del IES 12 de Outubro y ni la Comisión europea, ni el Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE) son responsables del uso que pueda hacerse de la información aquí difundida”