Plan Proxecta+

PLAN PROXECTA

O Plan Proxecta+ está dirixido a fomentar a innovación educativa nos centros a través de programas educativos que fomenten o traballo cooperativo, interdisciplinar e competencial pero que ademais estean comprometidos coa consecución dos obxectivos de desenvolvemento sostible da Axenda 2030.

Proxectos levados a cabo no IES 12 de Outubro dentro do Plan Proxecta:

 

Proxecto: "Por 365 días de respecto e igualdade: prevención da violencia de xénero no ámbito educativo" acceso

Proxecto: "Aliméntate ben" acceso

 

Portal do Plan Proxecta na web da Consellería: acceso