Traballos en altura

Curso de traballos en altura 2023

Curso de traballos en altura con escadas organizado polo IES 12 de Outubro e o ISSGA

 

Curso de traballos en altura 2022