Punto laranxa contra o acoso escolar

As mensaxes que se envíen a esta caixa virtual serán lidas exclusivamente polo equipo de igualdade e o equipo ACAE (equipo de Actuación contra o Acoso Escolar) do instituto. Os asuntos que comentedes serán tratados co máximo respecto, discreción e confidencialidade.
Entrada no válida