PIALE

 Programa integral de aprendizaxe de linguas estranxeiras

PIALE é un programa da Xunta de Galicia para mellorar o dominio de idiomas dos profesores de linguas estranxeiras e profesores CLIL (materias non lingüísticas impartidas en idiomas estranxeiros).

Páxina web da Consellería de Educación da Xunta de Galicia para Linguas Estranxeiras, na que figura, entre outros, o programa PIALE. Acceso

 

CLIL (Content and Language Integrated Learning) = Aprendizaxe Integrado de Contidos e Linguas.

As seccións bilingües son as materias (non de linguas) impartidas en linguas estranxeiras.

No IES 12 de Outubro impártese Tecnoloxía de 3º da ESO en inglés.